• Ventdelnord. TV
  Televisió comarcal
  des de 2004
  De Figueres i l'Alt Empordà
  La 1a de Catalunya nativa exclusivament d'Internet
  FRIGOLA
  LABORATORIS
  I+R Innovació i recerca
  Clúster de servidors ArchLinux de programació propia.
  Gran amplada de banda
  Divisió audiovisual IPTV amb Unitat mòbil
  TELEVISIÓ

  · OBERTA
  · PLURAL
  · TRANSVERSAL
  · INDEPENDENT

  Vols col·laborar-hi?: INFO@IXAC.TV
  Complet arxiu
  audiovisual
  + de 1000 vídos de llarga durada
  Cerca dinàmica amb localització al moment
  Graellas personalitzades
  Indexació documental
  Entrevistes
  Debats
  Conferències
  Concerts musicals
  Entreteniment
  Presentació de llibres
  Amplia secció cultural