Ventdelnord. TV
Televisió comarcal
des de 2004
De Figueres i l'Alt Empordà.
La 1a de Catalunya nativa exclusivament d'Internet
Fes-te-la teva!.
FRIGOLA
LABORATORIS
I+R Innovació i recerca
Clúster de servidors ArchLinux de programació propia.
Gran amplada de banda.
Divisió audiovisual IPTV amb Unitat mòbil
TELEVISIÓ

· OBERTA
· PLURAL
· TRANSVERSAL
· INDEPENDENT

Vols col·laborar-hi?: INFO@IXAC.TV
Complet arxiu
audiovisual
+ de 1000 vídos de llarga durada
Cerca dinàmica amb localització al moment
Graellas personalitzades
Indexació documental
Entrevistes   Debats
Conferències   Presentacions
Concerts musicals
Entreteniment
Presentació de llibres
Amplia secció cultural