★ Què és ixAC.TV?
És una xarxa d'innovació i d'experimentació audiovisual catalana nativa per IPTV ubicada a Figueres (Alt Empordà)

★ Què ofereix?
Emissions en directe de ràdio i televisió 24h d'alta qualitat a molt baix cost, amb distribució del senyal personalitzada a mida del client dins de la seva pàgina web amb player compatible per televisors smart TV i telèfons intel·ligents iPhone / iPad / Android / windows phone
A més, ara oferim "directes amb tecnologia dinàmica" que permet anar enrere per visualitzar al moment escenes que ja han passat, recomanat per informatius, tertúlies o esdeveniment esportius, quan es connecta la tele ja passada una estona (exemple: visualitzar escenes de la primera part d'un partit quan estem en el descans, o visualitzar els titulars d'un informatiu quan connectem en el moment que aquest acaba). Disposem de fins a dues hores de memòria cau (catxé) en els nostres servidors per cada televisió que emet en directe i està adherida en aquesta xarxa.

★ Què utilitza?
Servidors d’arquitectura archLinux (*) de disseny i programació propis orientats a la recerca de gran amplada de banda, amb connectivitat dedicada de 2Gbits de sortida a internet que permet milers de connexions simultànies.

(*) ArchLinux creat per Judd Vinet l'any 2002 es caracteritza perquè el seu disseny es fonamenta en la simplicitat, l'elegància, la coherència de codi i el minimalisme. Els seus principis bàsics són: a) Mantenir el sistema el més simple possible. b) Configurar el sistema de forma manual, ja que les interfícies gràfiques d'usuari emmascaren i ralenteixen el sistema. c) Permetre a l'usuari fer totes les contribucions respectant els principis anteriors.

★ A qui va dirigit el servei?
A ràdios i televisions locals públiques o privades, a empreses, associacions, etc. que vulguin emetre esdeveniments en directe de forma continua o puntual. Per cobrir actes en viu fora de plató disposem d'una unitat mòbil IPTV 4G.

★ Qui som i quin és l’origen de la recerca?  

Contacte:   info@ixac.tv     jfrigola@arrakis.es     jfrigola@xtec.cat     · Clients info:   nova xarxa ixac.tv